IMG_9716Zlot Kolekcjonerów Broni w Poznaniu jest planowany jako impreza cykliczna i jest odpowiedzą na zainteresowanie środowisk kolekcjonerskich i społeczeństwa tą tematyką.

Udział w Zlocie ma charakter dobrowolny i dla kolekcjonerów jest bezpłatny. Opłaty pobierane są od osób zwiedzających i handlujących.

Piątek jest dniem wolnym od publiczności i służy wymianie poglądów, doświadczeń i integracji kolekcjonerów. W tym dniu przygotowane zostanie ognisko oraz zaplecze gastronomiczne – kiełbaski do samodzielnego opiekania, chleb, napoje. Możliwe jest także opiekanie wyrobów przywiezionych ze sobą.

Jako osoby uprawnione do wystawienia się podczas Zlotu rozumiemy kolekcjonerów rozmaitej broni w szerokim pojęciu, obejmującym  historyczną i współczesną broń palną, broń białą, myśliwską, gazową, pneumatyczną, czarnoprochową, wyposażenie wojskowe, repliki broni, przedmioty związane z technikami walki, odznaczenia i emblematy, pojazdy wojskowe. Bez broni masowego rażenia.

W przypadku broni palnej, wymagającej pozwolenia, obowiązkowe jest przedłożenie jego kopii organizatorom Zlotu. Zabrania się eksponowania amunicji niedezaktywowanej.
Dla celów marketingowych prosimy o podanie informacji o prezentowanym zbiorze z wyszczególnieniem kilku reprezentacyjnych eksponatów.

Miejsca na stoiska kolekcjonerskie znajdują się pod dachem w koszarach fortu, są numerowane, oznaczone i oświetlone światłem ogólnym. Prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na gniazdo elektryczne do potrzeb własnych.

W przypadku stanowisk handlowych pobierane są opłaty, zgodnie z cennikiem. Jako stoisko handlowe rozumiemy takie, na którym dokonywana jest sprzedaż bezpośrednia jak i reklamowanie działalności o charakterze komercyjnym. Przewidujemy możliwość stoisk mieszanych – kolekcjonersko-handlowych, przy czym stoiska takie traktowane są jako handlowe i podlegają opłacie.
Proponujemy noclegi w okolicznych hotelach, w cenach: /wkrótce/

W czasie otwartym dla publiczności będą odbywać się prelekcje o tematyce Zlotu. Osoby chętne zapraszamy do współpracy w tym zakresie, przez zgłoszenie tematu. Prelekcje odbywać się będą w pomieszczeniu wojennego magazynu prochu o powierzchni 170 m2. Organizator zapewnia ekran, projektor i nagłośnienie.

Uczestnicy wyrażają zgodę na prezentowanie w mediach ich wizerunków jak i przedmiotów które eksponują oraz przetwarzania danych osobowych.

Mapka dojazdu

Fort_dojazd_parking